Om klicker, begrepp, termer etc

TAGteach

2013-02-28 16:59 #0 av: reverse

Vi vet att klickerträning är ett suveränt sätt att träna djur. Inlärningspsykologiskt fungerar vi likadant, människor som djur. Därför tänkte vi nu ta upp TAGteach - en metodik som utnyttjar klickerträningens alla fördelar för att underlätta inlärning hos människor.

TAGteach är en praktisk tillämpning av operant inlärning med positiv förstärkning. ”TAG” står för Teaching with Acoustical Guidance vilket syftar på att man använder sig av en inlärd, sekundär förstärkare (ett speciellt ljud, en så kallad TAG, som klickerdosan man oftast använder i hundträningen tex) för att markera önskvärda beteenden. Inom TAGteach arbetar man alltså med positiv förstärkning, och använder sig av samma grundläggande principer som gjort klickerträning så framgångsrikt på djursidan.

Ett TAGteach-upplägg:

¤Läraren tänker igenom träningen i förväg och gör upp en träningsplan
¤Det som är ”rätt” förstärks genom positiv förstärkning, och det som är ”fel” ignoreras.
¤Tydliga kriterier avgränsar exakt vilket beteende som ska förstärkas.
¤En betingad förstärkare signalerar klart och entydigt ”det är rätt” när kriterierna nås.
¤Kunskaper och färdigheter delas upp i små, hanterbara delar.
¤Ett beteende i taget shapas.
¤Kriterierna ändras successivt, i riktning mot det slutliga målet.
¤Lyckandefrekvensen hålls hela tiden hög.

Foto: Lina Lyckelin

Hur används TAGteach?

"TAG-punkter" används av läraren - det är särskilda delar av en önskvärd rörelse, position eller handling - och markerar med ett klick när TAG-punkten är korrekt utförd. Det är upp till läraren att komponera situationen så att leven kommer att lyckas, genom att sätta rimliga TAG-punkter och höja kriterierna steg för steg. Kriterierna för ett lyckat försök är att TAG-punkten nås och inte att hela utförandet ska vara perfekt, så eleven upplever många små framgångar, vilket minskar risken för frustration och ökar självförtroendet och glädjen.

En stor skillnad mellan TAGteach och "vanlig klickerträning" är att läraren kan använda andra tillvägagångssätt för att få fram beteenden. Det går att ge en människa verbala instruktioner såsom "slå en kullerbytta", demonstrera övningen genom att själv visa, använda sig av film/bild osv. Läraren kan också på förhand tala om vad TAG-punkten är för något, exempelvis "TAG-punkten är rund rygg" och låta eleven testa. Termerna är också lite annorlunda. Du använder en "TAG" istället för "ett klick" och säger "att tagga" istället för "att klicka". 

Annars är skillnaderna inte stora. En TAG när eleven gör rätt eller en utebliven TAG som innebär att eleven får försöka igen. Mer eller mindre informativa korrigeringar som "inte riktigt så" eller "håll in hakan mer" används inte, det finns ingen anledning att fokusera på de misstag eleven gör. Inte heller säger läraren saker som "ganska bra, men..." eftersom det är både beröm och kritik. Det öppnar för stora tolkningsmöjligheter - är "bra" sämre än "tjusigt"? Är inte "ganska bra" bara en omskrivning för "relativt dåligt"? Lärarens känslor och humör speglas också i orden och allt måste tolkas av eleven samtidigt som denne ska försöka utföra rätt beteende. TAGteach gör att eleven slipper fundera på vad som egentligen menas och eleven slipper också pressa sig att undvika att göra fel.

Vi människor är generellt experter på bestraffning. Man ska tvingas in i det man tycker är jobbigt och helt enkelt lära sig, deal with it. Gör som jag säger, annars... Redovisa inför klassen till exempel - gör det, annars får du underkänt. Ingen hänsyn tas till individen, vissa älskar att stå där framme och synas och kan säga hur dumma saker som helst utan att det bekommer dem, medan för exempelvis mig så var det jobbigt till att börja med, tanken på att stå i centrum på det sättet, men blir otroligt bestraffande om jag dessutom skulle råka börja stamma eller liknande. Skolväsendet är duktigt på att "set up to FAIL". För aldrig började jag känna mig bättre inför redovisningar, jag har bara lärt mig att undertrycka vad jag känner. Hade man istället jobbat på "set up for success", kanske att jag först hade fått redovisa inför bara läraren några gånger, sedan mina kompisar i klassen och läraren, sedan några till osv osv, på en nivå där jag hela tiden känt att jag har kontroll och lyckas, så hade jag nog kunnat stå med självförtroende framme vid tavlan idag. (Samma sak gör vi ju traditionellt med hundar. Jaså, hunden är rädd för hala golv - då släpar vi hunden över golvet om och om igen tills den börjar gå självmant. Hunden lär sig bara att undertrycka det den känner, den lär sig inte att hala golv var inget läskigt och jag kan gå över dem med självförtroende.)

 

Var används TAGteach?

TAGteach har främst använts inom dans, gymnastik och olika idrotter, eftersom metoden visat sig vara särskilt effektiv när det handlar om att behärska någon form av motorik - att röra sig på ett visst sätt, hålla någon kroppsdel i en viss position, göra ett särskilt ljud osv. TAGteach har också visat sig passa bra i rehabiliterings- och habiliteringssammanhang, tex för barn med neuropsykiatriska funktionshinder.


Klickern

Precis som i vanlig klickerträning måste markören ha någon positiv innebörd för eleven. För en människa kan det räcka med förklaringen att "klick betyder rätt" och känslan av att lyckas är belöningen. Man kan även göra på samma sätt som i djurträningen och ha en primär förstärkare, exempelvis en chokladbit, som efterföljer klicket. Ännu en variant är att tjäna stjärnor eller kryss på papper och dylikt som sedan kan "lösas in" till något eleven vill ha. För en vuxen människa som är motiverad så räcker det med själva betydelsen av klicket och någon primär förstärkare behövs inte. För andra, som exempelvis småbarn eller autistiska personer, så kan det behövas att en mer påtaglig belöning kommer efter klicket.


Några filmklipp med TAGteach

https://www.youtube.com/watch?v=KL5dAEeqOGI

https://www.youtube.com/watch?v=ACHXrdLS0w4

https://www.youtube.com/watch?v=HTJdQFBySyE

https://www.youtube.com/watch?v=pOfFpmtJpvI

https://www.youtube.com/watch?v=d4vqsC8sw98


Källor:

http://www.tagteach.com/

http://www.carpemomentum.nu

Anmäl
2013-03-07 22:42 #1 av: E-l-vira

Hoppas att den här metoden kan börja användas massor i skolan! Bra artikel och videos, tack :)

Anmäl
2013-03-07 22:57 #2 av: reverse

Jag vill tipsa om att det kommer hållas en föreläsning i TAGteach i Malmö i april i år. http://rplushundskola.wordpress.com/aktuellt/forelasning-tagteach/


Det är även en seminariehelg i Stockholm i maj:

TAG-teach Primary Certification Seminar

Den hade jag själv velat gå på. =9

Anmäl
2013-03-08 10:51 #3 av: E-l-vira

Själv hör jag hemma i Göteborg, jag får ta och leta upp nåt här!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.