Annons:
Etikettom-klicker-begrepp-termer-etc
Läst 15360 ggr
reverse
2012-11-17, 22:06

Klickerträning och operant betingning = samma sak?

Många sätter likhetstecken mellan dessa begrepp, men klickerträning är snarare en förgrening från operant betingning, en term som myntades av psykologen B.F. Skinner.

Skinners arbete baserades på Edward Thorndykes "Law of Effect". Klickerträning uppkom i sin tur sedan genom Marian Bayley och Keller Breland, som var studenter hos B.F. Skinner.

B.F. Skinner valde termen operant därför att han inkluderade all inlärning som INTE handlar om reflexer, (klassisk betingning), utan det man kan kalla ”viljestyrt” eller ”målinriktat” beteende. Beteenden styrs av de konsekvenser som beteendet får. Konsekvenserna avgör om beteendet kommer att öka eller minska.

Negativ förstärkning har använts för att få musen att fortsätta hålla upp svansen. (Foto: Lina Lyckelin, 2007)

Man kan säga att det finns fyra pelare inom operant betingning:

Positiv förstärkning: Något läggs till (exempelvis en godbit) när djuret gör något och detta ökar chansen att beteendet upprepas. Exempel: Hunden sätter sig - hunden får en godbit.

Negativ förstärkning: Något aversivt (alltså otrevligt) tas bort när djuret gör något och detta ökar chansen att beteendet upprepas. Ett exempel är Skinners Box-experiment, där det avsersiva kunde vara ett högt ljud eller elstötar, som fortsatte ända tills råttan tryckte ner spaken, varpå det hemska ljudet/elstötarna upphörde.

Positiv bestraffning: Något avsersivt läggs till när djuret gör något och detta minskar risken att beteendet upprepas. Det finns till exempel ett experiment med en mask där den fick en elstöt när den svängde vänster, vilket snart ledde till att den aldrig svängde åt vänster.

Negativ bestraffning: Något som djuret vill ha tas bort när djuret gör något och detta minskar risken att beteendet upprepas. Om du till exempel har lagt din hund och är på väg fram för att ge en godbit och den då reser sig, så försvinner godbiten ner i fickan igen. Detta minskar risken att hunden upprepar beteendet att resa sig för tidigt/innan frisignal.

Inom operant betingning ingår alltså alla dessa fyra. Du kan således använda dig av obehag om du använder operant betingning. Klickerträning, däremot, medger inte användandet av aversiver, positiv bestraffning och negativ förstärkning får inte användas inom klickerträning. I artikeln "Vad är klickerträning?" kan ni läsa mer om vad grundpelarna för klickerträning är.

Referenser

http://www.clickertraining.com/

Canis.se

Wikipedia

Skinner, B. F. (1938). The behavior of Organisms: An Experimental Analysis. New York: Appleton-Century

 //Lina

Annons:
Michaela-N
2012-11-18, 19:07
#1

Jättebra artikel!

[Jhillhzan]
2012-12-26, 13:08
#2

Bra och intressant forskning! Och du har lyckats fånga dem viktigaste delarna i Skinners experiment Skrattande
Skulle ha tagit med Pavlovs experiment med hans hundar, där har han experimenterat med ljud och mat. Det är väldigt likt dagens klickerträning :)

reverse
2012-12-26, 14:26
#3

Jag länkade i texten till klassisk betingning för att hålla ner längden på artikeln lite, men ändå lämna möjligheten för den mer vetgirige att snabbt nå ytterligare information. Flört

Men klickerträning och klassisk betingning skulle jag inte säga är likt varandra. Klassisk betingning handlar om ofrivilliga, automatiska beteenden, (som hunden inte kan styra över), vilket klickerträning absolut inte gör. Operant betingning däremot, som klickerträningen är en förgrening från, fokuserar på att förstärka eller försvaga frivilliga beteenden, alltså sådant hunden själv kan styra över. Pavlovs hundar saliverade vid åsynen av mat - detta är något de inte kunde styra över själva. Pavlov plingade sedan i en klocka strax innan han serverade mat - efter några gånger började hundarna salivera redan när de hörde plinget och till slut kunde det räcka med att plinga klockan och hundarna saliverade även utan att maten kom direkt efter. Det är ju däremot så vi lär in själva klickerdosan, den blir en sekundär förstärkare som talar om att en primär förstärkare (oftast då mat) är på väg! Det är klassisk betingning. Men klickerträning i sig handlar inte om reflexer. Saliven kommer rinna till i hundens mun om den har mat under nosen oavsett om den får tillåtelse att äta den härliga maten efter en stund, eller om du slår till den, den kan inte själv påverka att saliven rinner till.

Det enklaste sättet att komma ihåg skillnaden på klassisk och operant betingning är just om beteendet är ofrivilligt eller frivilligt. Klassisk betingning handlar om att skapa en association mellan en ofrivillig respons och ett stimulus, medan operant betingning handlar om att skapa en association mellan ett frivilligt beteende och en konsekvens. I klassisk betingning är "studenten" passiv, medan operant betingning fordrar att "studenten" deltar aktivt och utför någon handling för att det ska leda till antingen förstärkning eller bestraffning.

 //Lina

Upp till toppen
Annons: